Kvalificerad leverantör i TransQ

Här hittar du information om fördelarna med att anlita ett företag som är registrerat i TransQ leverantörsregister.

Företag: Mätservice i Jämtland AB
TransQ ID: 204778

 

Mätservice AB är kvalificerad leverantör i TransQ

TransQ är ett gemensamt leverantörsregister och kvalificeringssystem för nordiska inköpsorganisationer inom posttjänster och transportsektorn. I Mätservice fall är vi bland annat leverantör till Banverket och Trafikverket.

De deltagande organisationer använder leverantörsregistret för att identifiera nuvarande och potentiella leverantörer, få information om dessa och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.

TransQ administreras av Achilles och drivs som ett samarbete mellan inköpsorganisationer inom sektorn. Läs mer på www.transq.com.

 

Om Achilles

Achilles är en av världens ledande aktörer inom leverantörsinformation och identifierar, kvalificerar, utvärderar och bevakar mer än 77 000 leverantörer på uppdrag av 750 inköpsorganisationer världen över.

Achilles kärnkunskap ligger i att etablera samarbeten inom olika sektorer så att organisationer kan hantera sin försörjningskedja mer effektivt genom att öka kvaliteten på leverantörsdata samt minska tidskrävande administration. Achilles utför även leverantörsauditeringar som inköpsorganisationer använder för att identifiera och minska risker kopplade till CSR, säkerhet, miljö och kvalitet.

I Norden tillhandahåller Achilles sektorgemensamma samarbeten och leverantörsregister inom vatten och energi, bygg och anläggning, transport och posttjänster samt olja och offshore. Läs mer på www.achilles.se.